Cięcie

Cięcie laserem i inne możliwości zastosowania lasera w technice

Lasery znajdują dziś coraz szersze zastosowanie. Mogą być narzędziami umożliwiającymi realizację już nie tylko seryjnych zamówień, ale także tych bardzo indywidualnych. Przykładem może być choćby grawerowanie laserowe, umożliwiające umieszczanie zdjęć najbliższych na biżuterii. Do przeprowadzenia takich czynności najlepiej nadają się lasery CO2 oraz YAG. Te ostatnie niestety nie sprawdzają się przy takich materiałach jak papier, skóra, drewno czy tekstylia, dlatego też częściej używanymi są lasery CO2.

Z kolei cięcie laserem to obecnie najbardziej ekonomiczna, a jednocześnie najszybsza metoda polecana do cięcia blach. Ich powierzchnia po cięciu pozostaje czysta i gładka. Do niezwykle rzadkich sytuacji należy konieczność dodatkowej obróbki po cięciu. Cały proces przebiega szybko i elastycznie.

Podobnie jak w przypadku zastosowania wypalarki cnc do cięcia tlenem lub cięcie plazmowe. Wypalarki cnc zapewniają możliwość zaprogramowania dowolnie skomplikowanych kształtów, są jednocześnie proste w obsłudze i nie wymagają długiego przyuczania pracownika. Programować można w dowolnym systemie CAD, CAM.

Cięcie wodą sterowanie numeryczne

Współczesne technologie umożliwiają coraz precyzyjniejszą obróbkę blach, metali i innych materiałów. Rozwój coraz doskonalszych technik wynika po części z ich naturalnego rozwoju, po części zaś - z ewolucją ludzkiego lenistwa. Czyż ciągłe ułatwianie sobie wszelkich możliwych procesów nie jest tego przejawem?

Z pewnością rozwój chociażby technik cięcia wynika również z dążenia do jak najekonomiczniejszego wykorzystania dostępnych narzędzi. Na przykład cięcie wodą pozwala nie tylko na zachowanie ogromnej precyzji, ale także - dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii chłodzenia - na długotrwałe cięcie bez konieczności przerw na odpoczynek maszyn.

Z kolei wypalarki cnc, właśnie dzięki wbudowanemu sterowaniu numerycznemu, pozwalają na zachowanie tak dużej precyzji, że ponowna obróbka nie jest już konieczna. Do tej pory, tam gdzie wchodził w grę czynnik ludzki, niejednokrotnie wskazana była ponowna kontrola lub też poprawa niektórych elementów.

Sterowanie numeryczne poprawia zarówno precyzję, jak i ekonomię procesów - cięcia wodą, cięcia plazmą i innych. Wpływa ponadto na ich usprawnienie, ze względu na ograniczenie do minimum konieczności obsługi przez personel.